Wat Is Dolfijntherapie

Wat is dolfijntherapie ?

 

 

Dolfijn ondersteunde therapie is een bijzondere therapie voor bijzondere kinderen/jongeren met beperkingen en speciale behoeftes. Er wordt een intensieve, op maat gemaakte, therapie aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen,  gecombineerd met de interactie met een dolfijn. De dolfijn is de motivator en de beloning voor het gewenste gedrag (lichamelijk, mentaal en emotioneel).

 

Dolfijn ondersteunde therapie is een integrale, multidisciplinaire behandelmethode, waarin gekwalificeerde therapeuten samenwerken met speciaal voor de therapie getrainde dolfijnen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer ze therapie volgen die gecombineerd wordt met interactie met dolfijnen

 

 

 

 

De Therapie

 

 

Een regulier therapie programma bij CDTC bestaat uit tien dagen waarin een kind één therapiesessie per dag volgt. De therapiedagen zijn doorgaans werkdagen en daarom is er één vrij weekeinde opgenomen tussen twee blokken van vijf therapiedagen.

 

Op de eerste therapiedag krijgen de families een introductie tot het therapieteam en de faciliteiten. Daarnaast maken ze kennis met de andere families die deze weken ook het CDTC bezoeken.

 

Op de eerste therapiedag wordt er een anamnesegesprek gevoerd door de therapeut samen met de ouders/verzorgers van het kind. In dit gesprek worden de doelstellingen en verwachtingen besproken. Deze worden onder andere gebaseerd op de ontvangen informatie van de therapeuten, artsen en verzorgers thuis en een analyse van de vorige therapierapporten.
De doelstellingen en verwachtingen van de therapie kunnen bestaan uit: het verbeteren van cognitieve functies, effectieve reacties, spraak en/of taal, basale communicatie, sociaal bewustzijn, motoriek, gedragscorrectie, het leggen van oogcontact, vertrouwen/ zelfwaardering.

 

Ieder kind (tenzij er zich onvoorziene omstandigheden voordoen) krijgt een persoonlijke therapeut toegewezen, die de volle tien dagen van het therapie programma met dat kind zal werken.

 

Elke therapiesessie bestaat uit drie onderdelen en duurt in totaal twee uur.

 

- De sessie begint met een half uur voorbereiding (pre-therapy) in een speciale therapieruimte;
- na de voorbereiding vindt gedurende 1 uur de eigenlijke therapie plaats op het platform en in het water met de dolfijn;
- elke sessie eindigt met een half uur voor douchen en evalueren (post-therapy).

 

Gedurende de voorbereiding wordt het kind voorbereid op de therapie op het platform en in het water. Deze voorbereiding bestaat uit het verrichten van oefeningen en het spelen van spelletjes die speciaal gebruikt worden om de doelen die aan het begin van de therapieperiode zijn vastgesteld, te realiseren. Gedurende de voorbereiding wordt het kind in een aparte ruimte alvast in de zwemkleding (wetsuit) geholpen.

 

 

 

 

Het laatste deel van de sessie bestaat uit het voorbereiden van het kind (douchen) voor het overleg met de ouders/verzorgers en het uiteindelijke overleg zelf tussen de therapeut en de ouders/verzorgers. Gedurende deze bespreking zal de therapeut samen met de ouders/verzorgers de sessie evalueren en eventueel samen met hen nieuwe ideeën en methodes bespreken die gebruikt kunnen voor de verdere behandeling van het kind.

 

De ouders/verzorgers worden uitgenodigd om alle sessies te bekijken vanaf een kleine afstand. Het is belangrijk voor de ouders om te zien wat hun kind kan en leert tijdens de sessies. Door met de ouders/verzorgers en het kind samen te werken proberen therapeuten de ouders/verzorgers te stimuleren om na de sessies verschillende oefeningen uit te voeren en om de opgedane kennis mee naar huis te nemen.

 

 

 

 

Op het platform en in het water worden de oefeningen en de gehanteerde therapie methodes verder uitgebreid en geïntensiveerd. Aan het team wordt nu ook een dolfijntrainer en een dolfijn toegevoegd. De therapie richt zich nu meer op de interactie met de dolfijn die een zeer belangrijke rol als stimulator/beloning vervult voor correcte reacties van het kind op de therapie. Verder  stimuleert de dolfijn interactief gedrag en communicatie tussen het kind, de dolfijn zelf, de therapeut en de trainer.

 

 

Vanaf de voorbereiding zijn twee personen betrokken bij het kind; één is verantwoordelijk voor de therapie en de ander (gewoonlijk een reeds afgestuurde therapeut die als "intern" assisteert) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de verslagen van de sessies

Kerstmarkt bij Cafe Govers

Op 16 december is er een Kerstmarkt bij Cafe Govers te Geffen van 13.00 tot 17.00

Heel veel lieve mensen hebben spullen geschonken om daarvan mooi kerststukken te maken, en mijn crea bea moeder is al weken aan
>> lees verder

Kerstmarkt bij Cafe Govers

Benefietavond 18 september

Redactiestuk optreden Switch-It/ SMS-Bruce, Kermis Libre Mill
>> lees verder

Swith-it bij Cafe Libre

Redactiestuk optreden Switch-It/ SMS-Bruce, Kermis Libre Mill
>> lees verder

Realisatie website: Creativos Reclame & DigiFactory Webworks